کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |جسته و گريخته

سرم حسابي شلوغه نمي دونم امتحانا رو چه كار بايد بكنم. از وبلاگ نويسي هم افتاديم. ولي خب اميدوارم چيز بزرگتري به دست بياد. علي الحساب اين خبر ها رو داشته باشيد تا بعد. * * *
«نبايد مثل ديدكتاتور بر دانشگاه‌ها مديريت كرد»

دكتر مصطفي معين، كانديداي انتخابات رياست جمهوري گفت: دانشگاه آزاد هم يك فرصت است و جزيره‌اي جدا از ساير دانشگاه‌ها نيست.

به گزارش خبرنامه‌ي دانشجويان دانشگاه آزاد، اين وزير سابق علوم درباره‌ي دانشگاه آزاد تاكيد كرد: تأكيد من اين است كه مديريت انحصارطلب نبايد مثل ديكتاتور بر دانشگاه‌ها عمل كند. همواره مدافع دانشگاه آزاد بوده‌ام اما معتقدم مديريت دانشگاه‌ها بايد رشد كند.

معين به صورت غير مستقيم درباره‌ي فعاليت‌هاي سياسي مسوولان دانشگاه آزاد گفت: متأسفانه برخي از مديران به دانشگاه از زاويه‌ي سياسي نگاه مي‌كنند و آن را بنگاه تجاري سياسي مي‌دانند. دانشگاه حتي اگر بنگاه هم باشد، بنگاه فرهنگي و علمي است نه تجاري و سياسي.

* * *
هموطنان عزِيز خشونت را که حاصل جهل و تبهکاري است محکوم کنيد

رسانه هاي خبري انفجار هاي اخير در اهواز و تهران را اقدامي براي جلوگيري از شرکت مردم در انتخابات قلمداد کردند. ما بصحت اين ادعا معتقد نيستيم چه اگر اينطور باشد اين اعمال شوم عواقب بسيار خطرناکي براي دمکراسي و آينده مملکت دارد.

هدف وسيله را توجيه نميکند, در طول تاريخ هميشه وسيله هدف را تحت تأثير قرار داده و به آن شکل و رنگ ديکر داده است. بدين خاطر است که با خشونت دنبال دمکراسي نميتوان رفت چون خشونت در عاقبت به ديکتاتوري منجر ميشود و نه دمکراسي, آزادي و يا عدالت. دست يازي به خشونت که در آن جان انسانها بخصوص عابرين بيگناه آسيب ميبيند جنايت است. ما باتمام وجود اين جنايت را محکوم کرده و به بازماندگان قربانيان اين جنايت آغشته به خيانت تسليت ميگوئيم.

بايد براي دست يافتن به دمکراسي و آزادي بر موضع خود بر عليه خشونت پافشاري کنيم. چه ما که رأي دادن را تجويز ميکنيم و چه دوستاني که تحريم انتخابات را توصيه ميکنند بايد در عدم خشونت يک صدا باشيم. هرنوع خشونتي امکان تعغيرات مثبت را کاسته و در عوض آب به آسياب تبليغات حکومتي ميريزد که ازآن براي حضور نظاميان در صندوق های انتخاباتي استفاده خواهند کرد. ما اميدوارِم اين عکس العمل احتمالي حکومت نباشد چون غير لازم, غير قانوني وبه آن بشدت معترض خواهيم بود. مردم شريف ايران بارها نفرت خود را از خشونت ابراز داشته و اين اعمال تروريستي زير سر عمال بيگانه ويا عوامل افراطي داخلي! حضور غير متعارف نيروهاي نظامي حتي بشکل نمايشي را توجيه نميکند و تنها به حثيت و صحت انتخابات لطمه ميزند.

ما ديگر بار تروريسم اخير را که مردم بيگناه را قرباني کرده و دشمنان اصلي ملتي مبارز در راه تحول و د مکراسي اند محکوم ميکنيم. ايمان داريم که مردم با ثبات قدم ؛ خستگي ناپذير از اين کارزار برنده بيرون خواهند آمد. خشونت نه قلب دارد نه عدالت ميفهمد و نه دمکراسي ميآورد و فقط آينده مملکت و مردم را به مخاطره ميافکند.

هموطن گرامي؛ هوشيار باشيد و خشونت را که حاصل جهل و تبهکاري است محکوم کنيد. چه خصومت به نفع حکومت و بضرر جنبش آزادي است. در تصميم خود براي رأي دادن استوار باشيد ؛ با حضور خود در روز انتخابات نشان دهيد که دشمنان داخلي و خارجي نميتوانند جلوي مبارزه عاري از خشونت را براي دستيابي به دمکراسي ؛ پيشرفت اقتصادي عموم و آزادي هاي فردي و اجتماعي را بگيرند
اولين قدم پس از انتحابات استفاده از همه امکانات قانونی و مدنی برای انحلال شوراي نگهبان ميباشد
با درو فراوان
گروه من رأي ميدهم
http://www.ishallvote.org/ISVF/blog.htm

| هادی | 8:16 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.