کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |پراکنده

1- مردم از بی اینترنتی. چند بار قصد کردم بنویسم اما نشد.
2- نماز روزه همه قبول باشد . دعا کنید که دل زنگار آلود من از این ماه رمضان معرفتی بیشتر از گرسنگی و تشنگی صرف را درک کند. امشب هم شب بیست و سوم و شب اخرین شب قدر است.
3- ماه رمضان امسال را بسیار متفاوت تجربه کردم. امسال دیگر سر سفره خانواده و کنار جمع صمیمی افطار سحر خانه نبودم. سحر و افطار با دوستان هم خدمتی در پادگان هستیم و صفای خاص خودش را دارد. البته سخت است.تجربه چندین بار بدون سحری روزه گرفتن, قضای چرب و غیر قابل خوردن پادگان و ... بعضی از بستگان هم لطف می کنند و دعوت می کنند که من هم توان و رمق نه گفتن ندارم و قبول می کنم. باید توجه داشته باشند که چیزی به پایان ماه مبارک نمانده پس تا می توانید در اجر افطاری دادن به روزه دار آن هم سرباز عجله کنید چرا که می فرماید:" فاستبقوا الخیرات".
3- خطی هم ادای دین به سیاست. انتخابات نزدیک است. هم خبرگان و هم شوراها. بعید می دانم خبرگان شوری در مردم بیافریند البته شاید صلاح خسروان در این باشد. اما شوراها می توانند در مردم جنبش و تکاپویی ایجاد کند. امیدوارم زمینه شرکت فراهم شود.
4- تا بعد...

Labels:


| هادی | 4:12 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.