کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |تبلیغات انتخاباتی

انسان علاقه مند است تا نظرگاه و دیدگاه هایش را تبلیغ کند و برای عقیده ای که هوادارش است حامی بیشتری جمع کند.این میلی است که در میثاق حقوق بشر هم تصریح شده است. این تبلیغ تنها شامل ایده های سیاسی و مذهبی یا اجتماعی نمی شود. در جزئی ترین شئون زندگی می توان نشانه های تبلیغ عقاید خود را دید. به عنوان مثال اگر از خرید یک دستگاه اتومبیل یا تلویزیون راضی باشیم و خدمت خوبی از آن دریافت کنیم، خریدنش را حتما به دوستان و آشنایان توصیه می کنیم. حس اعتمادی که شنونده نسبت به مبلغ دارد، باعث می شود تا آنچه گفته می شود را باور کند.(سیتمی شبیه به آنچه در بازاریابی های شبکه ای به کار برده می شود.) نوعی دیگری از این تبلیغ ساده همان وصف العیش، نصف العیش است که غیر مستقیم مبلغ دیدگاهی می تواند باشد.
انگیزه ای در انسان باعث می شود تا نظراتش را چه خرد و چه کلان بیان کند و دیگران را همراه خود سازد.
آنچه در سطور بالا گفته شد قطعا شامل سیر تصمیم گیری برا ی انتخابات هم می شود. هوادران کاندیدا های متفاوت با شیوه های رنگین تبلیغی سعی در جذب آرا مردم دارند. اما این کار ظرافتی خاص دارد که از تبلیغ برای یک محصول تجاری متفاوت است. اجازه دهید به صورت مصداقی این بحث را تشریح کنم. در نظر بگیرید کسی را که برای دکتر معین فعالیت تبلیغی می کند. آیا این فرد بهتر است در مواجهه با مردمی که قصد ندارند در انتخابات شرکت کنند(حدود نیمی از واجدین شرایط طبق نظر سنجی ها) صراحتا نظرش را بیان کند یا اینکه به صورت زمنی و با گفت و گوی مداوم و مستدل آنان را مجاب کند؟ تجربه شخصی چنین نشان می دهد که تبلیغ صریح به نفع یک کاندیدا در اکثر موارد باعث موضع گیری طرف مقابل علیه دیدگاه مبلغ می شود. مانند آنچه در سال 76 اتفاق افتاد. هجمه رسانه ای صریح حکومت باعث نشد تا کاندیدای مطلوب آنها انتخاب شود. پس در مقابل این قشر چه باید کرد. به عنوان یک راهکار، می توان در برخورد با این افراد خود را در ابتدا حامی عدم شرکت دانست، سپس نتایج پس از آن را بر شمرد به این طریق بر وجه سلبی و استراتژی ترس تاکید شده است و پس از آن به جنبه های ایجابی پرداخت و نقاط قوت و برنامه های دکتر معین را برشمرد.
تبلیغات آن هم از نوع انتخاباتیش ظرافت خاص و اهمیتی بسیار دارد که تبیین یک راهکار تبلیغی نیازمند حضور مداوم و مشاوره خبرگان این امردارد تا توان ساماندهی این مهم و آموزش آن به نیروهای زیر مجموعه را داشته باشند.

| هادی | 8:42 AM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.