کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |این روزهای انتخاباتی

این روزها حسابی سرمان شلوغ شده. فعالیت در ستاد انتخاباتی تجربه جالبی است برای من که تا به حال وظیفه ای اینچنین جدی نداشتم. هر چند بیشتر کار ها اختیاری است و الزامی به انجامش نیست ولی باز هم احساس مسئولیت می کنم.
در ستاد بعضی ها می آیند و بحث سیاسی می کنند که اصلا آدم نمی تواند فکرش را هم بکند که این تیپ و قیافه اهل سیاست باشد. هر چند قبلا هم به تفاوت ظاهر و باطن آگاه بودم اما شنیدن کی بود مانند دیدن. بعضی ها در رای ندادن به معین خیلی سمجند ولی یا به راحتی با چند دقیقه صحبت راضی می شوند یا اینکه در مبانی نظری رای ندادنشان خلل وارد می شود و بعد از چند بار آمدن و رفتن می شوند پای ثابت ستاد.
اوضاع مالیه ستاد هم شدیدا تراژیک است. البته پوستر ها چند روزیست که رسیده ولی کلا باید سیریش بود تا برای بعضی برنامه ها پول گرفت. این را قرار دهید در مقابل بعضی کاندیدا ها که تنها مشکل ستادشان مالی است ولی نمی دانم چرا در شهری کوچک در یک خیابان شش هفت ستاد راه انداخته اند و در و دیوارش را با پوستر پر کردند و یک تابلو فلکسی بزرگ از بای بای کاندیدایشان با مردم گذاشته اند در حالی که به مردم اجازه می دهد تا کار کنند. به قول ظریفی اگر پوستر های رو ی درهای سیکوریتی ستاد اینها کنده شود همه فکر می کنند صندلی فروشی است آنجا. بعضی کاندیدا ها هم که اصلا ستاد ندارند ولی پوستر ها و تراکت هایشان در شهر پر است.
همین جا بگم که اعتقاد دارم در شرایط فعلی تحلیل های من به علت این که در ستاد هستم و در محیطی جوزده قراردارم، چندان مطمئن نیست اما با توجه به بعضی نظر سنجی ها و اخبار نسبت به دکتر معین امیدوارم. یکی از شواهدش هم همین شلوغ کاری های قالیباف است. لباس محلی می پوشد، سوار بر اسب وارد شهر می شود و در نهایت هم به هاشمی می پرد.(دلایل الپر را هم بخوانید.)
با این اوضاع معتقدم دکتر معین شکست نخواهد خورد. البته نه به این معنی که در انتخابات پیروز خواهد شد. بلکه با توجه به هدف، شکست نخواهد خورد. حمایت گروه ها و احزاب متفاوت مانند ملی مذهبی ها و نهضت آزادی از دکتر معین و به طریق اولی از تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر نوید دهنده این پیروزی است. حتی اگر دکتر معین رئیس جمهور نشود، جبهه ای قوی با پشتوانه مردمی جهت پیگیری حقوق بشر و دموکراسی فعالیت می کند. این است همان پیروزی. مطمئنا اگر دکتر معین به عنوان نامزد جبهه حقوق بشر و دموکراسی رای نسبی خوبی بیاورد و رئیس جمهور هم نشود حاکمیت نمی تواند وی و حامیانش را حذف کند.
هنوز بیشتر از یک هفته تا انتخابات باقی مانده. این یک هفته مهم ترین روزهای تبلیغات و التهاب است.فکر نمی کنم با شرایط موجود تعلل جایز باشد.
یادمان باشد که کاری نکنیم تا فرزندانمان در آینده بر ما بخندند و به بی کفایتی و فرصت سوزی متهممان کنند.

| هادی | 2:52 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.