کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |توبره و آخور

چند روزیست که تبلیغات انتخاباتی شروع شده است. هر چند هنوز چندان داغ نشده ولی انتخابات بیشتر مورد صحبت و بحث مردم قرار می گیرد. ستاد ها هنوز به صورت کامل راه اندازی نشده وبرای برخی کاندیداها حتی می توان گفت که طرفدارانشان میل به تبلیغ ندارند.
از چند ماه قبل که درگیر کار انتخابات بودم رفتار برخی از افراد را که ادعای همکاری داشتند می شنیدم و دلگرم می شدم. ولی اخبار از این افراد چیز دیگری می گفت. به ما که می رسیدند اصلاح طلب دبش، به بچه های ستاد هاشمی ابراز ارادت می کردند و خودشان را طرفدار او نشان می دادند و این داستان را برای همه کاندیداهایی که احتمال رای آوردن دارند تکرار می کنند.(البته تعداد این افراد چندان زیاد نیست.) مثل اینها، مثل همان افرادی است که هم از توبره می خورند هم از آخور. خوشبختانه در این انتخابات که دیگر دو قطبی نیست این مثل کاربردش را از دست می دهد. حالا در چند جا سر در خوردن دارند. اما مطمئنم که زمستان می گذرد و روسیاهی برای ذغال می ماند. این سبک بی طرفی جدید است و عاملان آن می خواهند مرضی الطرفین باشند. همان سیاست یکی به میخ یکی به نعل.
این روزها از ترکیب افرادی که در ستادها حضور دارند، تعجب می کنم.مشخصا در ستاد هاشمی کسانی کار می کنند و حضور دارند که تا دوره های قبل محال بود حتی کنار هم بنشینند. این افراد بخشی از دوم خرداد هستند، قسمتی از راست سنتی و محافظه کار و گروه های کوچک دیگری که اشتراکاتشان بسیار کم است. ستاد هاشمی تا کنون که جمع اضداد بود. نمی دانم اگر رای بیاورد، چطور می خواهد این جمع اضداد و خواست های متضاد را راضی نگاه دارد.
در مورد هزینه های انتخاباتی، بیشترین هزینه و تبلیغ را قالیباف و هاشمی انجام دادند. البته تا الان. قالیباف را می توان قبول کرد چون به هر حال کمی ناشناخته تر است ولی هاشمی که این قدر این طرف و طرف می نشیست و می گفت مردم من را می شناسند، حالا طرفدارانش در و دیوار شهر را پر کردند از پوستر ها و تراکت های او. از همه جالب تر هم تبلیغات خانه کارگر برای هاشمی است. همه با هم کار. انگار ما یادمان نمی آید که برنامه حضور هاشمی تجمع روز جهانی کارگر را به تجمع آنتی هاشمی تبدیل کرد.(این هم از اصناف ایران که مدافع حقوق کارگر ها هستند.)
سعی می کنم بیشتر بنویسم ولی این روزها در ستاد معین سرم شلوغ است. برای من که تجربه جدید و دلچسبی است.
* * *
معین آمدنوشته خشایار دیهیمی را حتما بخوانید
الپر و دوستانش در ستاد نسیم خیلی فعالند. جای من در مراسم پاسداشت آزادی خالی.

| هادی | 9:02 AM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.