کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |روز تولد

امروز هفتم شهريور بيست و دو سال از روز تولدم مي گذرد. يعني من امروز و الآن كه برايتان مي نويسم يك سال بزرگتر شدم. زندگي ام امسال نمي دانم چه طور مي شود. اما مي دانم امسال مثل فلوچارتي است كه به دستور شرطي بله خير برسد. امسال يا سرباز وظيفه مي شوم يا ادامه تحصيل مي دهم. البته انشا الله . هر چه بزرگتر مي شويم به حساسيت زندگي هم اضافه مي شود.

| هادی | 9:04 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.