کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |خداحافظ خاتمی


دستم را زیر چانه ام زده ام و خیره به نقطه ای نگاه می‌کنم. کنارم روزنامه ایران امروز، یازدهم مرداد افتاده. تیتر خداحافظ آقای رئیس جمهورش نگاه را می‌رباید. در این گرمای تابستانی پنکه هم که گویی از آن کلافه شده سرش را به این سو و آن سو می چرخاند. می چرخاند و من را با خودش به گذشته می برد.
سال هفتاد و شش . زمانی که هنوز نمی توانستم رای بدهم. اما برایش تبلیغ می کردم. یادش به خیر. معلم سر کلاس گفت: تبلیغ در مدرسه ممنوع است. اما من نشنیدم. لحظه لحظه اش از جلو چشمانم می‌گذرد.
هشت سال سرنوشت ساز از زندگیم در این دوران گذشت. قطعا این هشت سال چه با بودنش و چه با نبودش می‌گذشت اما کیفیتش مهم است. مثل طول و عرض زندگی.
بار دوم که برای ثبت نام رفته بود، سال هشتاد را می‌گویم، بهتر به یاد دارم. آنجا می گفت "استاده‌ام چو شمع مترسان ز آتشم" و چشمان ترش را.
نا‌‌سپاسی است اگر قدر زحماتش ندانیم. همانطور که جفا است اگر نقدش نکنیم که این یکی از دستاوردهایش بود. اما این جا می خواهم با او خداحافظی کنم. با خاتمی رئیس جمهور.
نه می خواهم و نه می توانم مدحش بگویم و نه می توانم در این ساعات پایانی او را به باد انتقاد بگیرم که مانند این چند سال ساده ترین کار بود.
فقط می گویم: خداحافظ خاتمی، رئیس جمهور

| هادی | 12:18 AM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.