کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |ماه رمضان

ماه رمضان را خیلی دوست دارم.نمی دانم چرا ولی از کودکی خاطره خوشی از شب بیدار ماندن ها ، سحری و افطاری خوردن ها و مخصوصا سه شب قدرش در ذهنم به جای مانده است.از ماه رمضان خاطره تلخ و شیرین و البته بیشتر شیرین زیاد به یاد دارم که اگر فرصت شد و حالی دست داد حتما می نویسم.امسال ماه رمضان را با سرماخوردگی شدید شروع کردم که امیدوارم من را از روزه گرفتن نیاندازد.
متن زیر را از کتاب المختار من کشف الاسرار و تذکره العطار انتخاب کرده ام .
قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام به زبان اشارت و بیان حکمت می فرماید ای شما که مومنانید روزه بر شما نبشته شد از آن نبشته شد که همه میهمان حق خواهید بود ، فردا در بهشت خواهد تا میهمانان گرسنه به مهمانی روند کهکریمان چون کسی را به مهمانی برند دوست دارند که مهمان گرسنه باشد تا ضیافت به دل مهمانان شیرین تر بود.
.................
شهر رمضان ...الآیه ای اتاکم شهر رمضان . می فرماید اینک ماه رمضان اقبال کرد بر دوستان.ماهی که هم بشوید و هم بسوزد.بشوید به آب توبه دلهای مجرمان ،بسوزد به آتش گرسنگی تنهای بندگان . اشتقاق رمضان از رمضا است یا از رمض . اگر از رمضا است آن سنگ گرم باشد که هر چه بر آن نهند بسوزد و اگر از رمض است باران باشد که به هر چه رسد آن را بشوید.مصطفی (ص)را پرسیدند رمضان چه باشد ؟ فرمود :ارمض الله فیه ذنوب المومنین غفرها لهم

| هادی | 11:33 AM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.