کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |باز هم زلزله

فکر نمی کنم کسی از زلزله خوشش بیاید.هر چند غافل گیر کننده است ولی ترس و وحشتی که ایجاد می کند بیشتر از لذت غافلگیری است.زلزله نور و علمده که در خرداد ماه اتفاق افتاده بود هنوز در خاطرم هست.زلزله ای با مدت زمان و شدت زیاد. یادم می آید که جمعه روزی بود.من تازه از خواب بیدار شده بودم و در حال درس خواندن بودم.ناگهان لرزش خفیفی شروع شد.جدی نگرفتم اما ظاهرا او سمج تر از این حرف ها بود.ساختمان کامل می لرزید.صدای جیغ زنان و فریاد مردان داخل ساختمان که اکثرا از راه پله در حال فرار بودند را می شنیدم .من اما سریعا به کنار ستونی رفتم و به آن تکیه کردم.مانند کودکی در گهواره تکان می خودم.در روز های بعد پس لرزه های آن حتی کلاس های دانشگاه را هم به تعطیلی کشاند.چه بسیار مردمی که در همان شب اول بیرون از خانه هایشان خوابیدند.پس لرزه ها ادامه داشت.اما چیزی که من به آن دچار شده بودم بدتر بود.فکر می کردم هر آن زلزله خواهد آمد.دچار توهم زلزله شدم.
در چند نوشته قبل در مورد وجدان مهندسی نوشتم.اگر واقعا ساختمان بر اساس دستورات آئین نامه ای ساخته شود دیگر آیا نیاز است در شب بعد از زلزله مردم در حیاط ها و پارک ها بخوابند.متاسفانه آئین نامه 2800 ایران که مربوط به طراحی ساختمان در برابر زلزله است را در طراحی های ساختمانی لحاظ نمی کنند.البته باید در نظر گرفت که این آئین نامه کف ایمنی مطلوب است.شاید رعایت کردن آئین نامه 2800 کمی به هزینه ها بیفزاید ولی می توان یک عمر در خانه ای زندگی کرد که در آن احساس ارامش و امنیت داشت.
مورد بعدی آموزش در برابر زلزله و بحران پس از آن است.در سال های اخیر کمی به لحاظ ظاهری بهتر شده است .دانش آموزان و معلمان در مدرسه آموزش می بینند.ولی آیا هراسی که از زلزله در دل می افتد به آنان مجال به کار بستن آموخته هایشان را میدهد؟در همان زلزله نور و علمده که در ابتدا گفتم،در زمان زلزله بیشتر افراد ساکن در ساختمان که شامل نه واحد است در راه پله در حال فرار بودند.در حالی که راه پله خطرناک طرین جا در زلزله است و ظریب امنیت کمتری دارد.
این زلزله هم که آمد و باز بحث مقاوم سازی را زنده کرد.البته چون تلفات جانی نداشت شاید این بار زودتر کمرنگ شود.استادم می گفت بعد از زلزله نور و علمده در طی یکی دو هفته تماس های زیادی داشته که از او می خواستند به ساختمان هایشان سربزند و اشکالات کار را بگوید.اگر کارفرما حاظر باشد کمی بیشتر خرج کند تا ساختمانی ایمن داشته باشد دیگر نیاز نیست در زمتن زلزله سر آسیمه فرار کند و یا اینکه شب را در پارک بخوابد چون می داند که خانه اش امن است.
لینک های مفید در مورد زلزله و آمادگی در برابر آن

آموزش مفاهیم زمین لرزه -خطر زلزله در شهرهای ایران -آمادگی و ایمنی در زلزله

جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران
* * *
امروز بعد از ظهر ایران و آلمان بازی دارند. امیدوارم بازی خوبی از آب در بیاید.

| هادی | 8:28 AM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.