کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |نیمه شعبان

آنچه احساس ما را از تهى بودن نجات مى دهد انتظار است. آنچه عشق را معنا مى بخشد و اوج و كشش لحظه هاى زندگى است انتظار است. آنچه صبورى را معنا مى دهد انتظار است و آنچه انتظار را شيرين مى سازد اميدوارى به دستى است كه مى آيد و زخم ها آدمى را مرهمى مى شود. آن كه مى آيد دستى مسيحايى و معجزه گر دارد و آنچه او از ما مى خواهد انتظارى عاشقانه است. عاشقى كه انتظار معشوق نكشد قدر عشق نداند. آنكه مى آيد ضربان تك تك قلب ما را مى شناسد و كدام عاشقى است كه نترسد از اين كه رازش برملا شود...
جهان عشق، جهان انتظار است و عشق، انتظار را معنا مى كند و نشانه عاشقى لرزيدن دل و دست است و چه كسى وقتى نام او مى آيد دستش، دلش نمى لرزد و با عشق از جا برنمى خيزد؟ ما را از كودكى آموختن به نام او از جا برخيزيم. بر خواستنى نشات گرفته از ترس و احترام. اما وقتى عاشقى آموختيم به احترام عشق كه همانا نام اوست از جا برخاستيم. «م»، «ه»، «د»، «ى» عج اسم رمز ماست. اسم رمز عاشقى. اسمش را در شبى تيره فرياد مى زنيم. تا راه را بر ما بگشايند تا از سايه ها و تاريكى نهراسيم. معجزه گر بزرگ در راه است. معجزه گرى كه دستش را در سبد تهى از نان ما مى برد و سبد لبريز از نان مى شود، نانى آميخته به عشق و عدالت. خدايا اين انتظار عاشقانه را از هيچ آدمى دريغ مكن.
شرق-احمد غلامی
* * *

این الاقمار المنیره این الانجم الزاهره این اعلام الدین و قواعد العلم این بقیه الله التی لا تخلوا من العتره الهادیه
کجایند ماه های تابان کجایند ستاره های فروزان کجایند پرچم های دین و پایه های علم کجاست بقیه اللهی که از عترت طاهره دور نیست


ای کاش می دانستم به کدامین مکان دلها به تو آرام گرفته اند
یا می دانستم که کدام سرزمین زیر پای توست
آیا در کوه رضوایی یا جای دیگر یا در دریای طوی

| هادی | 2:29 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.