کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |دانشگاه آزاد و توهم تشکل سیاسی

این روزها خبربرگزاری همایش های دانشجویی آن هم در دانشگاه آزاد توجه من را به خود جلب کرد.این همایش در اردوگاه شهید باهنر تهران در این روزها در برگزاری شد و شعار آن هم جمهوریت و اسلامیت بود .چندی پیش هم همایش سراسری تشکل های سیاسی دانشگاه آزاد در دانشگاه آزاد واحد مراغه با شعار جنبش دانشجویی بیداری اسلامی و با شرکت حدود چهل تشکل برگزار شد که البته بیش از بیست تای آن گرایش اصلاح طلب داشتند و بیانیه پایانی آن هم بدون اینکه تصویب شود منتشر شد.اما آنچه می خواهم بگویم پاسخی است به صحبت های آقای جاسبی که سخنران افتتاحیه همایش اخیر بودند.البته آنچه شرحش خواهد آمد مشاهدات و دانسته های من به عنوان یکی از دانشجویان این دانشگاه از واحد دانشگاهی خود است که با توجه به کثرت واحدهای دانشگاهی در ایران قطعا نمونه هایی از این دست کم نیستند.
امروز کمتر کسی یافت می شود که مخالف فعالیت های اجتماعی و سیاسی دانشجویان باشد.مخالفین معمولا اولویت درس خواندن را به عنوان وظیفه دانشجو مطرح می کنندو البته این برای آنان بهانه ایست تا دانشجویان را از فعالیت باز دارند.اما دانشجویان به عنوان کسانی که تا چند سال آینده باید در پست ها و مسئولیت های متفاوت ،چه خرد و چه کلان،به مدیریت بپردازند به تجربه نیاز دارند که بعضی تجربه را بالاتر از علم می دانند.حال چه جایی بهتر از تشکل های دانشجویی که تجربه و علم در هم آمیخته شود و کار گروهی نهادینه گردد تا سالهای مدیریت جدی به آزمون خطا نگذرد.کنار رفتن مدیران فعلی به هر دلیل و روی کار آمدن نیروهای جدید امری جبری است .
دانشجویان دانشگاه آزاد با تمام مشکلات از جمله هزینه سنگینی که برای تحصیل می پردازند متاسفانه از امکانات خوبی برخوردار نیستند.دانشگاه آزاد بخش زیادی از دانشجویان ایران را در برمی گیرد که این حجم عظیم دانشجو می تواند فرصت خوبی باشد که آینده سازان مملکت را کار ازموده تر به اجتماع تحویل دهد و اگر مدیریتی مناسب بر آن نظارت نداشته باشد همین فرصت طلایی به تهدیدی بزرگ تبدیل می شود.
و اما از اگر از جنبه فعالیت های سیاسی دانشجویی بخواهیم به این دانشگاه بنگریم تصویر خوشی دیده نخواهد شد.در محیط دانشگاه رخوتی ایجاد شده که محیط نا خوشایندی را ایجاد کرده است .عدم استفاده از دانشجویان فعال سیاسی و حتی ایجاد سرخوردگی و منزوی کردن این دانشجویان بسیار به چشم می خورد.تا کنون تشکلی دانشجویی ایجاد نشده که بتواند از هر دو دانشگاه آزاد و سراسری عضو بپذیرد .هر چند سعید رضوی فقیه در یکی از یادداشت هایش در روزنامه توقیف شده یاس نو طرح ایجاد تشکلی با نام تحکیم دموکراسی را ارائه کرد که جامع بین هر دو وانشگاه خواهد بود.البته این پیشنهاد در حد طرح باقی ماند.فعالیت سیاسی در دانشگاه آزاد تنها در انحصار تشکل هایی است که با نهاد های خارج از دانشگاه ارتباط دارند و به نوعی نمایندگی آنها را در داخل محیط دانشگاه برعهده دارند.به واقع صرف عضویت داشتن دانشجویان در مجمعی نمی تواند مبین دانشجویی بودن آن باشد بلکه می بایست کلیه مراحل تصمیم گیری و اجرای سیاست ها بر عهده دانشجو باشد که متاسفانه تا کنون این گونه نبود.
نگارنده خود با گروهی از دوستان که متقاضی تاسیس تشکل دانشجویی بودند آشنایی دارد و از درد سرهای آنان در این راه مطلعم.آنان تا کنون که بیش از سی و پنج ماه از آن تقاضا می گذرد پاسخی نیافته اند.سنگ اندازی های مختلفی که در این راه شده است بیشتر همراهان را بی تفاوت کرده که نه تنها در دانشگاه فعالیتی ندارند که حتی دیگر در اجتماع هم گوشه نشین شده اند.در روند صدور مجوز حتی از اصرار بر تغییر نام تشکل نیز کوتاه نیامدند و تا حدی این بازی ادامه داده شد که بیشتر متقاضیان این تشکل فارغ التحصیل شدند.
داعیه استقلال تشکل های دانشجویی در دانشگاه آزاد یک پزآزادی خواهانه بیش نیست زیرا یا متقاضیان این تشکل ها هرگز مجوزی برایشان صادر نمی شود و اگر هم چنین اجازه ای داده شود از فعالیت آنها جلوگیری می شود و همانطور که در که گفته شد نمودی از فعالیت این تشکل ها دیده نمی شود.
آقای دکتر جاسبی به عنوان مسئول دانشگاه آزاد و رئیسی که می تواند از مرئوسش بپرسد ولی هرگز مورد پرسش قرار نخواهد گرفت بهتر است کمی هم به وضع آشفته تشکل ها در این دانشگاه بنگرد.درست است که غنی سازی تئوریک مهم است ولی باید تشکلی دانشجویی وجود خارجی داشته باشد تا این عمل را انجام دهد.نمی توان گروهی از دانشجویان که هزینه می پردازند را از حقوق دانشجویی محروم کرد چون ممکن است از قوانین تخطی کنند.
امیدوارم ایشان در سیاست هایشان تجدید نظر کنند تا بلکه دانشگاه آزاد بتواند فضایی پویا تر از امروز داشته باشد.

| هادی | 8:17 AM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.