کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |دوقطبی خاتمی-احمدی نژاد در نیویورک

دو گانه‌ها در زندگی ما کم نیستند. ذهنیت دو قطبی برای همه مفهومی آشنا است. سپیدی در مقابل سیاهی، زیبایی رو‌در‌روی زشتی، چپ در تضاد با راست و ... همیشه هم بین این دو قیاس در می‌گیرد.
روزهای نخست انتخاب احمدی نژاد را به خاطر بیاوریم. کسانی که بعضا متحیر از این انتخاب بودند. عده ای هم سعی در تحلیل دو‌گانه خاتمی‌-‌احمدی نژاد داشتند. این مقایسه‌ها در تمامی جوانب از فکر و اندیشه گرفته تا تیپ و قیافه و خوش‌پوشی گسترده بود. برای مخالفان رئیس جمهور جدید هم نهایت این قیاس جز سرخوردگی و ناراحتی چیزی در بر نداشت.
اما امروز که کمی از آن جو دور شده‌ایم، می‌خواهم مقایسه‌ای جدید در آن دو‌گانه خاتمی‌-‌احمدی نژاد داشته باشم.(امیدوارم نوستالوژی خاتمی مان عود نکند.) این برشمردن تمایزات در زمینه سفر رئیس جمهور فعلی و سابق به سازمان ملل و سخنرانی در مجمع عمومی آن است. به ترتیب تا آنجا که ذهن یاری کند می‌نویسم. اگر چیزی از قلم افتادع لطف کنید متذکر شوید.
اول- خاتمی رئیس جمهور بیست و دو ملیونی چهار سال پیش بود که انتخابش قرین با غرور ملی ایرانی بود . احمدی نژاد رئیس جمهور هفده ملیونی امسال که انتخابش قرین با شایعه تقلب در انتخابات بود.( و البته آن ماجرای گروگان‌گیری سفارت امریکا و تروریست بودن)
دوم- خاتمی شعار آزادی، قانون‌گرایی و جامعه مدنی داد و با هیئتی شصت نفره به نیویورک رفت. احمدی نژائ شعار عدالت و کم کردن ریخت و پاش‌های دولتی داد و با صد نفر به نیویورک رفت.
سوم- خاتمی بی سر و صدا در مجمع عمومی طرح گفت‌و‌گوی تمدن‌هایش را ارئه کرد. احمدی نژاد با بوق و کرنا طرح ابتکاری هسته‌ای اش را که از یکی دو ماه قبل رویش مانور داده بود، در مجمع عمومی مطرح کرد و جهانیان را یاد طبل تو خالی انداخت.
چهارم- هنگام سخنرانی خاتمی رئیس جمهور امریکا سراپا گوش بود تا ببیند او چه می‌گوید. در وقت سخنرانی احمدی‌نژاد هیئت امریکایی سالن را ترک کرد.
پنجم- خاتمی روحانی‌ای بود که در سازمان ملل از بشردوستی صحبت کرد. احمدی‌نژاد آخوند نبود اما تریبون مجمع عمومی را با منبر اشتباه گرفت.
ششم- بعد از سخنرانی خاتمی اعتبار ایران در جهان افزایش یافت. سخنرانی احمدی نژاد بر دشمنان ایران افزود و آن‌ها را سرسخت‌تر کرد و دوستان را سست‌تر.
هفتم- سخنرانی خاتمی ایران را به ساحل امن رساند. سخنرانی احمدی‌نژاد اما مانند پیش لرزه‌ای بود که خبر از ریشتر‌های بزرگتری می‌دهد.
هشتم- کریستین امانپور گزارشگر سی ان ان در مصاحبه با خاتمی برای حفظ حجاب، روسری به سر داشت. احمدی نژاد اما با امانپور بدون روسری مصاحبه داشت.
نهم- خاتمی در زمان سخنرانیش در سازمان ملل را به سختی می‌شد در تلویزیون ایران پیدا کرد. احمدی نژاد اما پخش مستقیم هر دو سخنرانی و تکرار چند باره آن از صدا و سیما نصیبش شد.( مخصوصا آن قسمت اول سخنرانیش و دعای "اللهم عجل لولیک الفرج "به عنوان تیتراژ جشن نیمه شعبان)
دهم- خاتمی برای اینکه باز کفن‌پوشان زحمت پوشیدن کفن را در باز گشتش به وطن به خود ندهند در عکس سران کشور‌ها حضور نیافت. احمدی نژاد با خیال راحت در آن عکس که شارون و بوش در آن بودند حاضر شد چون خیالش از آن جهت راحت بود.
.
..
...

| هادی | 10:40 AM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.