کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |این کیست؟

این کیست این، این کیست این؟ این یوسف ثانیست این
این باغ روحانیست این، یا بزم یزدانیست این
خضرست و الیاس این مگر، یا آب حیوانیست این
سرمه سپاهانیست این، یا نور سجانیست این
هر جا یکی گویی بود، در حکم چوگان می دود
یا گوی چوگان می رسد، سلطان میدانیست این
آن آب باز آمد به جو، بر سنگ زن اکنون سبو
سجده کن و چیزی مگو، کین سر ربا نیست این

مولانا

| هادی | 12:43 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.