کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |با توهستم

با تو هستم. گوش می کنی. تو که پز روشنفکری می دهی. من از دستت عصبانی ام. از دست تو که ادعای وطن پرستی ات گوش فلک را کر کرده. تو که گوشه خانه ات می نشینی و با مهره هایت بازی می کنی و دنیا را فقط در همان می بینی. تو که روشنفکری و من هم تو را با فکری روشن می دانم اما روشن فکر یقه سفید. روشنفکر بی خاصیتی که درب اتاقش را می بندد و فریاد می زند . و چه فریاد بیهوده ای که فقط گوش و حنجره ات را داغان می کند.تو که دیروز به ریش من و دوستانم که ادعای روشنفکری نداشته اند می خندیدی و آنان را بازیچهخ می دانستی. من آن ها را بسیار مفید تر از تو می دانستم. اما اگر آنان عزت داشتند تو همان را هم نداری. تو که ادعای مامم میهنت را همه می دانند و کوس رسوایی امروزت را هم. تو که امروز از همان که ما از آن می ترساندیمت و آگاهت می کردیم،درکش کردی و کاسه گدایی به دست گرفته ای و دریوزگی رای می کنی برای او که تا دیروز جز با فحش نوازشش نمی کردی.
با تو هستم. می شنوی؟! از دستت عصبانی نیستم چون خودت کردی که ... .
با تو ام !! تو که ما را به ته کوچه بن بستی بردی که خودت هم از آن سوی دیوارش خبر نداری و شاید هم داری که این چنین به تکاپو افتادی. شاید می دانی که اگر امروز چند روزنامه را در این روزها درش را گل گرفته اند فردا نوبت دهان توست تا آن هم.
باش تا صبح دولتت بدمد این هنوز از نتایج سحر است
با توام . تو که انتخاب من را به اجبار بین بدتر و بدترین قرار دادی.


من جمعه احتمالا رای می دهم ولی اگر رای بدهم حتما به هاشمی رای نمی دهم.
من به رقیب احمدی نژاد رای می دهم . هر کسی که باشد.

| هادی | 8:31 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.