کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |کامنتی مفید با لینک اضافه

نوشته قبلی ام با بازخورد های متفاوتی مواجه شد که نشان از این دارد که این موضوع جای بحث بسیار دارد. کامنت ها و نظرات متفاوتی نوشته شد که چند تای آن ها را می آورم.
مهدی کاظمی از وبلاگ تحلیل روزانه

اقتدار تركيب پيچيده اي است كه تنها يك عامل باعث و باني آن نيست. شخصيت فردي ، اقبال عمومي ، حمايت نخبگان و شرايط بين المللي عواملي هستند كه باعث ظهور افراد مقتدر در عرصه سياسي مي شوند.
فكر مي كنم هاشمي از يك نگاه بخشي از ويژگي هاي شخصي يك فرد مقتدر را داشته باشند. هوش سياسي كافي ، داشتن ارتباط در سطح بين الملي عوامل مهمي در اقتدار مي باشد كه واجد آنها است.
وي اما از دو خصيصه حمايت نخبگان و مشروعيت عمومي برخوردار نيست. اگر وي بتواند اين دو جنبه را هم كسب كند اين سخن كه وي رئيس جمهور مقتدري خواهد بود دور از اذهان نيست.
در استراتژي تبليغاتي وي در حال حاضر هم روي گزينه نخبگان توجه ويژه اي داشته و تاكنون بخشي از اصلاح طلبان و جناح محافظه كار را تحت تاثير خود قرار داده است اما آيا مي تواند اين پروژه را با كسب آراي بالا تكميل كند؟ بايد ديد ومنتظر شد.
اما در مورد انتقادات به هاشمي بايد گفت :
1- مشكل بزرگ هاشمي اعتماد بيش از حد به توانمندي هاي شخصي بود. وي اگر به حمايت نخبگان به صورت سيستماتيك تر مي انديشيد و عامل اقبال عمومي را بي اهميت نمي دانست هيچگاه بلايايي كه بر سر وزاء وي آمد پيش نمي آمد. هنوز هم كه هنوز است هاشمي از اين نظر تجربه اي كسب نكرده است. كارگزاران به عنوان شبكه سازمان يافته نخبگان ، هيچگاه نتوانسته است هدف فوق يعني ارتباط سيستماتيك با نخبگان را براي هاشمي بياورد. اين مساله باعث شده است اتكاء بيش از حدي به اطرافيان خود داشته باشد كه خود بطور مضاعف چهره او را مخدوش كرده است.
2- بلايايي كه سر هاشمي آمد دقيقا" شبيه وضعيت خاتمي در دوره دوم بود.
لذا ، من نيز با انتقادات شما تا حدي موافق هستم وليكن اين اتفاقات براي هركس خواهد افتاد اگر به كسب و حفط حمايت نخبگان نينديشد و راي عمومي را ناچيز شمارد.
اما تنها نكته مثبت كانديداتوري هاشمي اين است كه شايد او بخواهد اين حيثيت برباد رفته را جبران كند . در آنصورت هاشمي با صفات شخصي يك سياستمدار زيرك در صورت توانايي همراه كردن نخبگان و مردم ، مي تواند اقتدار از دست رفته را كسب كند. مي توان گفت هاشمي در حال حاضر مقتدر نيست اما امكان اينكه به نيروي موثر سيستم تبديل شود را دارد. چيزي كه خيلي از كانديداهاي فعلي حتي در صورت كسب راي بالا ندارند.


مطلب حسین خداداد را هم بخوانید.البته در رد مطالب من

* * *
آن پنج شنبه ای که نوبخت، زاکانی و شکوری راد در برنامه خبری شبکه دو شرکت کردند و من تا آخرش را نگاه کردم، زاکانی با توپی پر متلک وار به شکوری راد می گفت که مدیریت شما تمام مسئولین رده پائین را هم عوض کرده و تحمل افراد خارج از حزب خود را ندارد.
ظاهرا آقایان تحملشان خیلی کم بود. چون ثابت کردند که خودشان بدترند. بعد از اخراج مسیح علی نژاد، این بار پنجاه نفر از روزنامه نگاران همشهری را اخراج کردند.مشروح ماجرا را از وبلاگ جواد روح بخوانید.
مهاجرانی ، یکی از اعضای کارگزاران از معین حمایت می کند. البته تلویحا.
تهدیدات علیه هاشمی. ظاهرا آن جام زهری که ایشان فرمودند خیلی واقعی است.
این هم دلیلی دیگر بر انشقاق راست. انصافا بهتر از این می شد لاریجانی را مسخره کرد؟

| هادی | 9:59 AM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.