کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |ماه رمضان تمام شد

در حال طی کردن روزهای انتهایی ماه رمضان هستیم.روزهایی که شاید مانند روز های دیگر باشند برایمان.اگر هم کمی تفاوت داشتند در ابتدا ، شاید اکنون آن شور و شوق اولیه کمی فروکش کرده باشد.به هر حال قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری.اگر گوهر رمضان برایمان ارزشمند است به خاطر نادر بودنش است و به خاطر اینکه یک دوازدهم از تقویممان را پر کرده ،به خاطر اینکه ما قدر شب قدر را بیشتر بدانیم.به هر صورت روزهای ماه رمضان هم می گذرد.از بلند گوی مسجد محل صدای اذان نماز عید فطر می آید.
الله و اکبر ولله الحمد والحمد و لله علی ما اولانا
.ما هم که شب قبل در تشویش بودیم که آیا فردا روزه بگیریم یا نه با این صدا به سمت مصلی می رویم تا نماز عید را بخوانیم.نماز عید که قنوت های بسیار طولانی هم دارد.
اللهم اهل الکبریائ والعظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و .......
به قنوت آخر که می رسم دیگر روی پا بند نیستم.نماز تمام می شود و بعد از مصافحه با آشنایان و روبوسی تبریک عید به خانه می رویم تا ببنیم که از این یک ماه چه توشه ای برداشته ایم.راستی برایم خیلی جالب است .کسانی در ماه رمضان به نماز جمعه می روند که حتی در طول سال اگر وقت هم داشته باشند این کار را نمی کنند و یا نماز عید فطر که مستحب است با استقبال زیادی روبرو می شود که مجبورت می کند تا صبح زود بیدار بشوی و تا جایی برای نماز عید داشته باشی.
حالا دیگر بعد از یک ماه به قول الپر کرکره ها را بالا می کشیم.بعضی از این آخوند ها دعای خوبی دارند که من هم آن را می گویم:خدایا ،این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مده.
امسال فکر می کنم باز هم مثل پارسال برای تعیین روز عید فطر مشکل داریم.یک شنبه یا دوشنبه ، مسئله این است.

| هادی | 2:58 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.