کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |خدمت سربازی

همیشه وقایعی هستند که برای گروه خاصی حتما اتفاق می افتد.به قول معروف شتریست که در خانه همه می خوابد البته نه همه بلکه بعضی ها.سربازی یکی از این شترهاست که فقط برای آقایان.بعضی که از جهت مالی تامین هستند با خرج کردن و بعضی هم با استفاده از رابطه این شتر را بلند می کنن از در خانه شان .بعضی هم باید تا دو سال صبر کنند تا آقا شتره هر زمان که خواست بلند شود و برود دنبال کارش.این دوران که اسمش دوره خدمت مقدس وظیفه است برای بعضی بسیار سخت است و بعضی دیگر هم آن را کارخانه انسان سازی می دانند که بچه های مرفه را آبدیده و به اصطلاح مرد زندگی می کند.
دوست عزیزم حبیب که وبلاگ تک نگاره را می نویسد عازم دیار سربازخانه شده و به اصطلاح آش خور شده.البته در آخرین نوشته قول داد که هر زمان که توانست مطلب جدید بفرستد.از شما می خواهم که برای تسلی خاطر این دوست وبلاگ نویس و این که مصائب این دوره از زندگیش را به راحتی بگذراند کامنتی به رسم یادگار بگذارید.مسلما کامنت شما بازدید کننده محترم موجبات تسلی خاطر آن سفر کرده را فراهم خواهد کرد

| هادی | 4:32 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.