کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |سیمای محمد

اکنون، هنگام آن رسیده است که با چنین نگاهی، سیمای محمد، آخرین پیامبر سلسله چوپانان پیامبر را به گونه‌ای تازه بتوان دید و بدین گونه است که به راستی می‌توان گفت که محمد را اینچنین باید از نو دید، از نو شناخت، او را با نگاهی که اشیا و اشخاص را می‌نگریم نباید نگریست. باید از روانشناسی، جامعه‌شناسی و تاریخ، نگاهی تازه ساخت و بر سیمای محمد افکند. او را باید در صف شخصیت‌های عظیم تاریخ: قیصران و حکیمان و انبیا دید. در جمع پیامبران بزرگ شرق نشاند و تماشایش کرد. در این هنگام است که تصویر او در چشم ما چنان شگفت و توصیف ناپذیر می‌نماید که گویی هرگز او را ندیده‌ایم. هرگز چنان تصویری را از مردی در جهان نمی‌شناخته‌ایم.

سیمای محمد، دکتر علی شریعتی

| هادی | 1:16 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.