کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |صدام میآد؟؟؟

یک .. دو ... سه.. صدا میرسه؟؟؟
سلام
صدای من رو از پشت خروارها تست های زده نزده, تست های جواب معلوم, جزوه ها و غذاهای نیم خورده می شنوید. هنوز زنده ام و به زندگی ابتدایی و تک سلولی خودم ادامه می دهم. این نیز بگذرد.
دمی هم با "دریای تهی" رهی معیری باشیم.

در جام فلک باده بی دردسری نیست
تا ما به تمنا, لب خاموش گشائیم
در دامن این بحر, فروزان گهری نیست
چون موج به امید که آغوش گشائیم

| هادی | 6:49 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.