کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |عید‌مرّگی

- به‌به، سلام، حال شما؟ سال نو مبارک.
- سلام. سال نو شما هم مبارک باشه. صد سال به این سال‌ها.
- ایشا الله سال خوبی داشته باشید.
- قربان شما. شما هم سال خوبی داشته باشید.
- خوب چه خبر؟ اوضاع، احوال؟
.....
...
..

دیالوگ‌ بالا این روز‌ها زیاد شنیده می‌شود. اصطلاحات و تبریکاتی که کم و بیش از آن استفاده می‌کنیم. یکی دو هفته دچار عید‌مرّگی(بر وزن روز‌مرّگی) شدیم. بچه که بودم (مثلا الآن بزرگ شدم.)، برایم جالب بود این همه دید و بازدید. از اون جالب تر دیدن اقوام و بستگانی که در اولین دیدار نیاز به معرفی داشتند. آن موقع خجالت می کشیدم از این‌که فامیل‌هایم را نمی‌شناسم اما الآن فکر می کنم کسی که ادعای فامیل بودن دارد و از عید تا آن عید پیدایش نشود باید شرمنده باشد نه من. البته به جز مواقعی که خرشان توی گل گیر می‌کرد و التماس دعا داشتند. باز جای شکرش باقی است. بماند. اما چیزی که در این چند سال تحت نظر داشتم روند محدود شدن دید و بازدید‌هاست. ظاهرا جامعه ما صنعتی نشده خصوصیات جوامع صنعتی و مدرن را اخذ کرده است. غوره نشده مویز شدیم.

| هادی | 3:23 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.