کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |جادوی عقربه‌ها

ساعت وسیله جالبی است. از انواع مختلف آن که بدوی بودند مانند شاخص‌ها، خورشیدی‌ها و شنی تا عقربه‌ای و دیجیتالی با دقت میلیونیم ثانیه. وسیله‌ای برای دانستن زمان. ولی زمان‌دانی‌اش مناقشه این نوشته نیست. من ساعت عقربه‌ای را انتخاب می‌کنم. سه عقربه که روی صفحه‌ای متصل شده اند به کانون آن و مدام با سرعت‌های متفاوت در حال حرکت‌اند.
ثانیه شمار، جوان رعنا و بلند قامت و چست و چاب صفحه ساعت است. تند است و تیز. بادپا. مثل دونده‌ای که تا دیگران به خط پایان مسابقه برسند، او چندین بار روبان پایان را پاره می‌کند. مصداق عینی و محسوس گذر زمان.
دقیقه شمار کمی آهسته تر می‌رود به‌سان میانسالان آهسته تر می‌رود. دقیقه را نشان می‌دهد که اهمیت‌اش در ذکر زمان جلوه دارد.
ساعت شمار پدر بزرگ عقربه‌ها است که قدش هم خمیده شده. عصا زنان نظاره‌گر عبور چند‌باره جوانان عرصه ساعت از روی خود است . خرامان می‌رود تا به مقصد برسد. همیشه هم در ذکر زمان قدر می‌بیند و در صدر می‌نشیند.
این سه عضو صحنه زمان، در هر جا که باشند با وجود آن تنتقض‌ها بهترین همکاران هستند. الگوی مشارکت. برداشتی از جمله معروف همه فدای یکی، یکی فدای همه. ساعت‌شمار و دقیقه شمار محتاج ثانیه شمارند و این نسبت بین هر سه آنان برقرار است. اگر روزی هر یک پشت پلکی نازک کنند یا اعتصاب کنند و دست از کار بکشند، دیگران به ناچار منفعل می‌شوند و هویت‌شان از دست می‌رود. نمی‌دانم ولی شاید بتوان مفاهیمی مانند کثرت در وحدت و یا دموکراسی از سر نیاز را در آن دید.

| هادی | 5:44 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.