کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |رمضان

ماه رمضان دیگری هم فرا رسید. به یاد سحری خوردن ها و افطاری. افطار دادن ولو با یک خرما. قرآن خواندن و ادعیه.
شب های احیا و هزار چیز دیگری که می خواهند به تو بفهماند که می شود تغییر کرد و بهتر شد. می شود بازگشت بعد از
صد بار توبه شکستن. ماهی که جلوه رحمانیت خداوند است. خوان نعمت او گسترده بر زمین و زمینیان چشم دوخته به رحمت
او. ماه نزول قرآن و بارش باران بر دل رمیده انسان.
خدای من، این بنده ات تنهاست. کسان زیادی دور و برش هستند اما کسی را ندارد جز تو. کمکش کن تا از این ماه بیشتر
درک کند.

| هادی | 4:20 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.