کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |می‌روم تا...

بالاخره نوبت من هم شد. باید رفت.
می‌روم تا مرحله جدیدی از زندگی را تجربه کنم. قسمتی که به قول معروف از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی است.
می‌روم تا آغازی باشد برایم که از زندگی 22 دو ساله قبلی‌ام فاصله بگیرم.
شتری که سابقا دم در هر خانه‌ای می‌نشست، اکنون خبر از نوبت می‌دهد.
می‌روم تا به باور برخی مرد شوم. نمیدانم. شاید نبودم.

| هادی | 12:34 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.