کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |حق فراموش شده

اعتراض حق هرکسی است که حقوقش پایمال شده است.این حرکت مدنی جلوه های متفاوتی دارد. شاید نام تحصن بیشتر با نام دانشجو عجین باشد . مقتضای جوانی آرمان گرایی و ایستادگی مقابل ظالم است .این خصیصه مختص ایران نیست .چه حتی اعتراض دانشجویان در تاریخ ، سر منشا انقلاب و تغییرات سترگ در آینده آن قوم بوده است.اعتصاب دانشجویان در میدان تیان آن من چین که با کشتار آنان پایان یافت و هنوز مقامات دولتی چین از پرداختن به آن می گریزند.اعتصاب دانشجویان در فرانسه که از پشتوانه قوی تئوریک برخوردار بود و در مملکت خودمان شانزده آذر و هجده تیر که سمبل جنبش دانشجویی و بیداری اجتماعی است.البته این تجمعات تنها متضمن خواسته های سیاسی نیست بلکه تنوع آن مسائل صنفی و اجتماعی را هم شامل می شود.
چند روزی است که دانشجویان دانشگاه امیر کبیر واحد تفرش در اعتراض به نا معلوم بودن آینده علمی و نبود بودجه و اغفال آنان تحت نام دانشگاه امیر کبیر ، متحصن شده و تعدادی از آنان هم اعتصاب غذا کرده اند . ولی متاسفانه این حرکت آن ها پوشش رسانه ای مناسبی نداشت و مورد بی مهری روزنامه های هر دو طیف سیاسی ایران قرار گرفت.ظاهرا در هیاهوی سیاسی امروز ایران کسی صدای لرزان دانشجویی را که به دنبال حقوق دانشجویی خویش است را نمی شنود. وزارت علوم هم با این دانشجویان چه کرده است که دست به دامان مجلسیان شده اند و از آنان استمداد می طلبند. دولتی که با حمایت و هزینه بیشمار دانشگاهیان به قدرت رسید باید نه در سال پاسخگویی ، بلکه در هر لحظه از هر سالی که باشد نسبت به عمل خود وحداقل آن چه که در اختیار دارد ، پاسخگو باشد.
اما این دانشجویان خود دست به کار شدند و سایتی راه انداخته اند تا آخرین خبر ها را خود مستقیما منتقل کنند.هر چند از نظر طراحی سایت و مسائل فنی چندان مناسب نباشد ولی یادمان نرود این سایت دولت مستعجلی است که صدای این دانشجویان را به ما می رساند. این طور که خبر می رسد اعتصاب غذای طولانی بعضی از دانشجویان ، سلامتی آنان را به مخاطره انداخته است.

گمان نمی کنم تا کنون چنین حرکتی در پوشش خبری یک اعتراض دانشجویی انجام شده باشد.این که متحصنین یک سایت مستقل برای اطلاع رسانی داشته باشند.پیش از این گزارش این اعتصابات را در وبلاگ ها یافت می شد.
برای کسانی که مدعی حمایت از دانشگاه و دانشگاهیان هستند این موضوع حتما ارزش موضع گیری و اقدام را خواهد داشت تا بلکه محکی بر ادعایشان باشد. به هر حال امیدوارم این دانشجویان بتوانند حقوق خود را بستانند.


http://www.tautt.itgo.com/

| هادی | 5:16 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.