کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |تمام شد بالاخره

امتحان ها هم تمام شد.مثل شش ترم گذشته دانشگاه.زمان کنکور امتحان سه چهار ساعته کنکور برایم غولی بود .تصورش سخت بود که یک امتحان چهار ساعت طول بکشد.اما خب گفتم یک امتحان است و دیگر راحت.اما حالا در دانشگاه هر امتحان به اندازه کنکور طول می کشد.اگر در کنکور با میل و علاقه پاسخ نامه را دادم این بار بعد از امتحان درس هایی مثل بارگذاری ، فولاد، بتن و چند تایی دیگر بعد از چهار ساعت و اندی با اصرار مراقب و التماس ما که یک کمی بیشتر وقت بدهید برگه را می دهیم.و تازه از روی صندلی های بسیار راحت دانشگاه بلند می شیم و می فهمیم که مثلا یک پا خوابیده و یا گردن دیگر به این طرف خم نمی شه.
این نیز بگذرد

| هادی | 10:54 AM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.