کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |روز تولد

امروز روز تولد من است. بیست و یک سال قبل در چنین روزی (مثل برنامه رادیویی تقویم تاریخ شد) من متولد شدم.امروز وارد سن بیست و دو سالگی می شوم . از یک طرف نگاهی به گذشته دارم و از طرفی بیشتر نگاهم معطوف به آینده است.به این فکر می کنم که میانگین امید به زندگی در ایران حدود شصت هفتاد است و من اکنون ثلث آن را گذرانده ام. این یک سوم پر از تجربیات تلخ و شیرین برای من بوده که مطمئنم چراغ راه آینده هم هست
امروز روز تولد من است و من بعد از ظهر یادم آمد که امروز روز تولد من است.نه مشغله فکری و نه کاری داشتم .شاید هم برایم مهم نبود اما وقتی خاطرم آمد هفت شهریوردر نظرم رنگ دیگری شد.در یک مقاله از قول روانشناسی خوانده بودم که روز تولد خود را مهم تلقی کنید چون واقعا مهم هم هست.به ظرافت کار دقت کنید .یک انسان به وجود آمد و صاحب حیات شد.این واقعه از بس تکرار شده است که شاید مثل من آن را عادی بینگارید اما اگر کمی در لطافت آن دقت شود بسیاری از مسایل و مشکلات کنونی و مهمتر از همه کرامت ذاتی انسان هم حل خواهد شد.بگذریم.فکر می کنم بهترین بهانه برای شاد بودن همان روز تولد است
امیدوارم همه با قدر خود دانستن و احترام به انسانیت خود گام در راه سعادت بگذارند
امروز روز تولد من است


| هادی | 10:11 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.